• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

املاک مطهری اردیبهشت،١٥٠متر،٢خ،٢سال ساخت،شمالی جنوبی،٥٠م/٣م اجاره ٣٢٣٤٧٣٢٣-٣٢٣٣٨٥٩٠

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

آپارتمان ١٤٥ متر،طبقه ١٢ ٢خوابه،باتمام امكانات و پرده خ سهروردي ، برج كوه نور ٠٩١٣١٦١٠٥٣٧ ت.ت.م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابرانصاری ، ١٨٠ متر ، ٤ خ ٢ کله نور ، ط ٣ از ٣ واحدی ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابر ، ١٦٠متر ، ٣ خ ، ٢ نبش جنوبی ، نوساز ، قابل تبدیل ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن - ١٦٠ متر جابرانصاری ، ٣ خ ، جنوبی فول ، قابل تبدیل ، تکواحد ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابر،میرداماد،١٥٠متر،٣ خ ٢ کله نور،تکواحد،فول امکانات ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن - رباط استاد شهریار،١٦٠متر،٢کله نور ٣ خ،صفر،ط ٣،با آسانسور ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابر ، ١٥٠ متر ، ٢ خ ط ٢ از ٣ واحدی ، ٢ کله نور ٠٩١٣٨١٠٢٧١٣ بینا

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابرانصاری،١٥٠متر،٣ خ جنوبی،فول امکانات،رهن کامل ٠٩١٣٨١٠٢٧١٤ افشار

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابرانصاری ، ١٧٠ متر ، ٣ خ ٢ نبش ، ط ٤ ، فول امکانات ٠٩١٣٢١٤٦٩٥٨ میلاد

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

املاک مطهری چهارباغ بالا،هتل پل،١٥٠متر ٢خ،همکف،٢٠م/٢/٣٠٠م اجاره ٣٢٣٤٧٣٢٣-٣٢٣٣٨٥٩٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابر ، ١١٠ متر ، ٢ خ ط ٤ ، فول امکانات ٠٩١٣٨١٠٢٧١٤ افشار

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

بانک املاک نیک شیخ صدوق شمالی،١٤٠متر ٢خ،ط٣،نوساز،امکانات کامل ٣٦٢٠٤٤٩٩-٠٩٣٨٣٠٢٣٥٩٠

۶ روز قبل - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

بانک املاک نیک چهارباغ بالا ، ١٣٠ متر ٣ خ ، ط ٣ ، امکانات کامل ٣٦٢٠٤٤٩٩-٠٩٣٨٣٠٢٣٥٩٠

۶ روز قبل - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

۷ روز قبل - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

بانک املاک نیک چهارباغ بالا،١٣٠متر،٢خ،ط٥ نوساز،٣٠م/٢/٥م اجاره ٠٩٣٨٣٠٢٣٥٩٠

۷ روز قبل - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

۷ روز قبل - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

بانک املاک نیک چهارباغ بالا،١٠٥متر،٢خ،ط٤ امکانات کامل،استخر،٢٠م/٢م اجاره ٠٩٣٨٣٠٢٣٥٩٠

۷ روز قبل - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

علامه امینی - ١٣٠ متر مجتمع کوثر،سه خوابه طبقه٢،باکلیه امکانات،٥٠م ١/٦٠٠ اجاره-٠٩٣٥٢٢٩٥٠٠٩

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

چهارراه پلیس ، توحید ١١٧متر٢خ،٧سال ساخت،ط١ با امکانات٢٠م/١/٥٠٠م اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣ -٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

توحید جنوبی،١٣٠متر،٢خ ط٣،بدون پارکینگ،بن بست اختصاصی٢٠م/٢/٥م اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣ -٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

چهارباغ بالا،کوچه فرشادی ١٠٠مترط٢،٢خ،باامکانات،بدون آسانسور،١٠م/١/٣٠٠م اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

چهارباغ بالا ، ٣٢٠ متر ٣ خ ، تک واحدی ، امکانات فول ، نوساز ، رهن کامل ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

نظر میانی،١٤٧ متر،٢ خ ط ٤ ، موقعیت عالی ، ٣ نبش نوساز ، ٢٠ م / ٣/٥ م اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

شریعتی،٢واحد،١٧٠ متر ٣ خ ، ط ١ و ٣ ، با امکانات ١٧٠م رهن کامل و رهن و اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

خ محتشم ، ٢٣٠ متر ، ط ٤ با امکانات،نوساز،١٠٠م/٣م اجاره یا ٣٠٠ م رهن کامل ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

نظر میانی ، کوچه باغ به ١٦٠ متر ، ٣ خ ، نوساز ، امکانات رهن کامل یا رهن و اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

توحید شمالی،کوچه باغ به ١٥٠ متر،٣ خ،٥ ساله،فول امکانات،٥٠ م / ٢/٥ م اجاره ٠٩١٣١١٥٠٧٤٣-٣٦٢٤٣٣٣٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

اجاره آپارتمان ٧٥ متری ١ خواب ، واقع در خ احمدآباد ٢٥ م رهن+١٠٠هزار اجاره ٠٩١٣٢٠٤٠٧٣٤

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

شیخ صدوق شمالی ١٢٥ متر -٢ خواب طبقه ٤ - تمیز ٠٩٣٦٦٣٩٤٩٨١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

سوئيت جهت اجاره خيابان امام خميني ٥ ميليون رهن + ٢٥٠ اجاره ٠٩١٠١٨١١١٨٢ ت.ت.م

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

آبشاردوم،١٢٠متر،٢خ فول امکانات،٥٠م،٨٠٠ اجاره ٠٩١٣١٦٧٤٢٠٧ ٣٦٣٠٨٧٨١

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

خ میر،١٦٠متر،٣خ،شیک ٢٠م،٢/٨٠٠م اجاره ٠٩١٣١٦٧٤٢٠٧ ٣٦٣٠٨٧٨١

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

املاک پاسارگاد آپادانا اول،صفر، شیک ، یک خوابه،٦٥متر،طبقه٣،بدون مالک ٠٩١٣٥٩٤٥٩٨٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

توحید میانی ، ١١٠ متر کابینت MDF ، کف سرامیک استخر، ٣٠ م رهن + ١م اجاره ٠٩١٣٩٩٠٣٣٥٤

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

آپارتمان ٢ خوابه ، محدوده مدرسه خوروش ، خ خلجا سرتيپ ، رهن كامل ٥٠ م ٣٢٣٥٥٨٥٥-٠٩١٣٢١٥١٩٥٠

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

٥٠ متری فاز ٣ بهارستان فرهنگیان ٢ - ط اول -رهن ٥ م ٣٠٠ اجاره - ٠٩٠١٧٢٧٩٦٧٩ ٠٩١٣٣٦٧٦٧٤٠

۲۸ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان