• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

فروش ٢ قطعه زمین ٥٠٠٠ و ٤٠٠٠ متری با تمامی امکانات - شهرضا ٠٩١٣٢٧٠٤٧٠٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابرانصاری،١٨٠متر،٢ کله با پروانه ٤ ط رو پیلوت ٠٩١٣٢٠٠٤١٢٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

پدیده مسکن جابر ، ١٥٠ متر ، ٣ بر قابلیت ٤ ط رو پیلوت ، با سند ٠٩١٣٢٠٠٤١٢٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

تعدادی زمین هکتاری با متراژهای مختلف - قیمت متری ٣٠ تا ١٠٠ تومان-گیلان بهشت ایران زمین - ٠٩١١٩٨٤٣٥١٤

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

بر جاده حبیب آباد مقابل آجر مهدیه - ٥٥٠ متر دیوارکشی شده و سند ٦ دانگ ٠٩٠٣٥٧٢٦٨٧٤ ت.ت.م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

فروش ... ویژه - زمین مسکونی ٦٣٥ متری با ٢ سند ٦ دانگ خ سنبلستان ک شهید طبرستانی ٠٩١٣١١٤٧٨٩٧

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

زمین مناسب سرمایه‌گذاری ٣٠٦ متر-شهرک سلامت پزشکان معاوضه با ملک یا زمین-قیمت توافقی - ٠٩١٢٧٣٦٦٠٨١

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

١٩٠م زمین سوله (پروانه +سند) دولت آباد خ ٤٦ نقدواقساط ٠٩١٣١١٢٤٨٦٢

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

برازنده - الهیه ٢٦٠متر زمین - جنوبی قابلیت ٥ طبقه روی پیلوت ٠٩١٣١١٤٠٥٦٤(ت.ت.م)

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

كاوه - خيابان مخابرات ٨٤ متر با سند و پروانه ١٠٠ درصد ساخت دو طبقه ٠٩١٣٣٠٤٦٢٩٠ ت.ت.م

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

ابتدای جاده دوهزار-تنکابن با سند تک برگ - ٥٠٠ متر فروش یا معاوضه با ملک اصفهان یا تهران - ٠٩١٣١١٨٦٢٦٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

مناسب سرمایه گذاری ٣٠٦ متر - قولنامه محضری سند مادر - معاوضه با ملک یا زمین قیمت توافقی-٠٩١٢٧٣٦٦٠٨١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

مرق ، نهالستان ١٣٨ متر - (٢٢ ميليون) ٠٩١٣٠٥٤٠٤٥٤ ت.ت.م

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

زمین تجاری مسکونی ٢١٨ متر ،١٢ متر بر،قولنامه ای ملک شهر - مفتح ٠٩١٣٧٩٨٢٩٣١

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ باغ دریاچه،٤٠٠متر،جنوبی با امکان ٥ط رو پیلوت،بهترین فرعی ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ ناژوان ٤٨٠متر،بر پارک،امکان ٤ط روپیلوت،مناسب ساخت ویلای مدرن ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

فروش زمین خورزوق جنب شهرک سیمرغ ٢٤٠ متر - محصور- با سند قیمت توافقی٠٩١٣٠٥٩٢٩٤٤

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ آپادانا ٦٠٠متر،با امکان ٥ط رو پیلوت ، قابل معاوضه ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ عباس آباد ٦٠٠متر،جنوبی باامکان ٥ط رو پیلوت ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

فروش ٢٥٠ م زمین با پروانه ساخت - شاهین شهر جهادآباد-وکالت محضری-آینده دار ٢٢ م - ٠٩١٣٩٠١١٤٢٠

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ بیشه حبیب،٥٦٠متر،٢کله،با امکان ٥ط رو پیلوت،بهترین نقطه ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ملاصدرا ٤٨٠متر،٢کله،با امکان ٥ط رو پیلوت،قابل معاوضه ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟آبشار ٦٠٠متر،جنوبی،با امکان ٥ط رو پیلوت،بهترین فرعی ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟بلوار ملت ٥٠٠متر،جنوبی،با امکان ٥ط رو پیلوت،خاص ترین فرعی ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

فروش زمین ٣٢٦ متر - واقع در خیابان آبشار نجف آباد ٠٩١٦٢٩٠٣٦٢٤

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

این خانه چند؟ مرداویج ٣٧٠متر،جنوبی،با امکان ٥ط رو پیلوت،قیمت ایده آل ٠٩١٢٢٣٦٣٩٣١ نصیری

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶

فروش زمین ١٤٣ متری با موقعیت مناسب در مشتاق سوم بهترین نقطه شهرک زاینده رود ٠٩١٣٦٤٨٤٦١٥

۲۳ روز قبل - پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶

زمین ٢٤٧ متر شمالی سند ٦ دانگ - خ فروغی متری ٢/٥٠٠ م ٠٩١٢٧٤٨٤٨٢٦

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان