• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشگاه تجلی-استخدام فروشنده خانم و صندوقدار هشت بهشت غربی-گلزارجنوبی ٣٢٦٤٤٧١١ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

کیف و کفش تبریز تعدادی فروشنده خانم با تجربه رباط سوم - خ گلستان ٠٩٣٦٩٢٣٥٦٩٨-٣٤٥٠٦٠١٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم باتجربه جهت پوشاک زنانه-محدوده میدان نقش جهان،حقوق ثابت ٩٠٠ ٠٩١٣٣١٧٠٦٣٩-٣٢٢٢٤٦٦٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم حقوق ١/٠٠٠/٠٠٠ تومان + بیمه (محدوده جابرانصاری) ٣٤٤١٦٢٧٨ - ٣٤٤١٤٥٩١

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم نیمه وقت پوشاک پیام حقوق ٤٠٠هزار س. کار١٦ الی٢١،محدوده جی ٠٩١٣٧٤٠٦٣٦١-٣٥٢١٦٥٢٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم و آقا با روابط عمومی بالا در نمایندگی یک شرکت معتبر نیازمند است ٣٢٣٦٠٠١٢-٠٩١٣٣٢٠٧٣٥٣

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت قهوه و آبمیوه فروشی با سرویس ٠٩١٣٢٦٨٥٤٩٤ ٠٩١٣٦٢٨٠٣٨٥-٣٣٨٧٥٧٨٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم نیمه وقت (شیخ مفید خ مصلی) حسابدار خانم ، خ هشت بهشت غربی ٠٩١٣٨٩٩٩٠٠٢-٣٢٧٣٠٩٥٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

استخدام فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه پوشاک آقایان - محدوده خاقانی ، بدون بیمه و مرخصی حقوق ماهیانه ١میلیون تومان-میانگین سن ١٨ الی ٢٨ سال-ساعت کار: ٩:٣٠ الی ١٤ و ١٦:٣٠ الی ٢٣:٣٠ ٠٩١٣٠٢٠٤٩١١

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند فروشنده خانم محدوده زینبیه ٣٥٦٧٠٥١٧ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس زنانه ٣٢٢٣٧٠٨٢ ٠٩١٣١٦٥٧١٤١

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم و آقا فروشندگی در فروشگاه شال و روسری چهارباغ بالا ٠٩١٣٨٢٨٩٢٥٦-٣٦٦٧٣٤١٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم ، تمام وقت جهت کار در دکوراسیون داخلی محدوده رباط دوم ت.ت.م ٠٩١٣١١٨١٦٢٦-٣٤٤٠٢٧٧٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده کت و شلوار باسابقه و آراسته،تمام وقت حقوق درصدی+بیمه،م چهارباغ بالا ٠٩١٣٤٠٤٥٨٧٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند فروشنده جهت همکاری در گالری پارچه مبلی ٠٩٣٩٢٢٢٣٨٤٠

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت مانتو فروشی نیمه وقت و تمام وقت - حضوری ٣٢٦٨٧٤٠٥-٠٩١٣٣١٩٨٣٤٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

فوری - خانم جهت غرفه در باغ پرندگان - تمام وقت حقوق ١/٢٠٠م-محدوده خ آتشگاه ٠٩١٣٠٠٠٩٣٤٣-٣٧٧٢١٤٧٠

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم تمام وقت یا نیمه وقت عصر فروشگاه پوشاک ( خ توحید) ٣٦٢٥٠٢٩٢-٠٩٣٠٨٠٩٢٣٨٣

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم نیمه وقت پوشاک پیام حقوق ٤٠٠هزار س. کار١٦ الی٢١،محدوده جی ٠٩١٣٧٤٠٦٣٦١-٣٥٢١٦٥٢٤

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

يك نفر فروشنده ماهر با حقوق ثابت و پورسانت ٠٩١٣٠١٠٠٠٨١

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم نیمه وقت محدوده خ جابرانصاری و شیخ مفید خ مصلی-٣٢٧٣٠٩٥٩ ٠٩١٣٨٩٩٩٠٠٢ ت.ت.م

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

یک نفر فروشنده خانم آشنا به کامپیوتر تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٣١٠٧٤٣٠١-٣٢٢٤٤٥١٣

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت قهوه و آبمیوه فروشی با سرویس ٠٩١٣٢٦٨٥٤٩٤ ٠٩١٣٦٢٨٠٣٨٥-٣٣٨٧٥٧٨٢

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۹ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت مانتوسرا حداقل حقوق ١/٣٠٠ به بالا ٨٥٣٢ ٦٢٦ ٣ ت.ت.م

۹ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۹ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم با اخلاق و روابط عمومی بالا - سجاد بزرگمهر ٠٩١٣٨٠٠٧١٩٠ ٣٦٦٢٢٢٥٥ ت.ت.م

۹ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم - حقوق ١/٠٠٠/٠٠٠ تومان + پورسانت و بیمه (محدوده جابرانصاری) ٣٤٤١٦٢٧٨ -٣٤٤١٤٥٩١

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم باتجربه جهت پوشاک مجلسی تمام وقت محدوده میدان شهدا ٢٢٣٣ ٣٣٦ ٣

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده حرفه ای با ٣ سال سابقه کار به بالا در فروشگاه پوشاک زنانه س تماس ٩ الی ١٦ ٣٦٢٤٩٧٤٢

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم پاره وقت بعدازظهر محدوده جنوب شهر ٠٩١٣٢١٠٩٦١٥-٣٦٢٦٠٤٥٣

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت آجیل و خشکبار با حقوق١م-نیمه و تمام وقت محدوده خانه اصفهان ٠٩١٣١١٠٤٦١٨-٣٤٢١٠١١١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم روابط عمومی بالا ، فروشگاه موبایل حقوق و مزایا عالی (م امام خمینی) ٣٣٢٤٤٦٤٧-٠٩١٣٧٧٣٠٢٠٠

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم و آقا جهت فروشگاه محصولات فرهنگی،تمام وقت،چهارباغ بالا ٣٦٦٧١٦٦٤-٠٩٠٣٥٦٠١٣٠٧

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم جهت کار در شیرینی فروشی محدوده خ وحید نیازمندیم ٣٦٢٥٩٨٢٥-٠٩١٣٧٦٦٦٦٢٣

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت فروشندگی نیازمندیم صنایع دستی آقاجانی ٠٩١٣٦٥٧٠٧٦٠-٣٢١٢٠٢٤٥

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی فروشنده خانم نیازمندیم - حقوق + بیمه تماس ١٧به بعد - محدوده کمال ٣٢٢٦١٦٥٠

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام تعدادی فروشنده خانم (با انگیزه) با حقوق بالا جهت فروشگاه تاج محل شعبه مرداویج ترجیحا ساکن منطقه ٥ و ٦ ٣٦٦٨٢٤٩٩

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده خانم - مغازه لبنیات محدوده خانه اصفهان ٠٩٣٦٥٥٦١٧٩٣ ٣٣٣٤٠٠٤٩

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشنده آقا با تجربه در کار مبل با ظاهری آراسته نیازمندیم ١١٢٠ ٦٦٩ ٣ ت.ت.م

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

خانم فعال و پرانرژی فروشگاه سفره عقد-س کار: ٩:٣٠-١٣:٣٠و١٦:٣٠-٢١:٣٠ ٠٩١٣٦٠٣٤٥٢٥-٣٢٢٢٤٦٢٤

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

آقا جهت کار در گلفروشی با دارا بودن مهارت با حقوق مکفی ، محدوده خ دقیقی ٠٩٣٦٦٠٨٦٣٤٦

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان