• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

به تعدادی موتورسوار نیمه وقت و تمام وقت با درآمد بالا نیازمندیم ٠٩١٩٤١٢١٥٠٠

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پیک سالار تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت با کارکرد روزانه بالای ٧٠ هزار تومان - ٣٢٢٠٨٢٤٥

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزار تومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٠٠٦-٠٣١

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

کارکرد روزانه ١٠٠ تومان +بیمه تامین اجتماعی،دروازه دولت جنب بانک ملت،پیک جهان نما تلفن ٥رقمی ٣٧١٧١-٠٣١

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پیک ظفر استخدام موتورسوار با درآمد عالی ٠٩١٣١٠٣٠٥١٨ ٠٩٣٥٣١٤٥٥٦٥ ت.ت.م

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی موتورسوار مجرب جهت کار در پیک موتوری حقوق مکفی-م دروازه دولت ٠٩١٣٤٣٢٢٢٤٣

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد روزانه بالای ١٠٠ هزار تومان ٣٢٢٢٦٧٦٠

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پیک موتوری هما بامعرفی هر نیروی کارفعال مبلغ ٥٠٠٠٠ تومان دریافت کنید ٣٢٢٤٤١٧٤-٠٩١٣١٢٦٠٧٥٢

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار با درآمد روزانه بالای ٧٠ هزار جهت کار در پیک اطمینان چهارباغ بالا ٣٦٦٦١٤١٣

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار با پایان خدمت جهت اولین پیک موتوری اصفهان درآمد روزانه بالای٨٠/٠٠٠ ٠٩٣٠٥٠٠٣٤٢٣

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

به تعدادی موتور سوار تمام وقت نیازمندیم (کار در پیک موتوری) ٣٦٦١٠١١٢

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

پیک موتور سوار درآمد روزانه بالای ٩٠ هزار (درون شهری -برون شهری) ٠٩١٣٩١٢٢٢٥١

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

موتورسوار جهت دفتر پیک موتوری - روزانه بالای ١٢٠/٠٠٠ تومان + بیمه ٠٩١٣٦٤٠٠٦٤٨

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار با درآمد روزانه بالای ٧٠ هزار جهت کار در پیک اطمینان چهارباغ بالا ٣٦٦٦١٤١٣

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار با پایان خدمت جهت اولین پیک موتوری اصفهان درآمد روزانه بالای٨٠/٠٠٠ ٠٩٣٠٥٠٠٣٤٢٣

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

فوری ... فوری پیک هما نیازمند ٢٠نفرموتورسواربا موتورسیکلت می باشد ٣٢٢٤٤١٧٤-٠٩١٣٨٢٣٤٧٣٣

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار جهت دفتر پیک - روزانه بالای ١٠٠/٠٠٠ تومان + بیمه ٠٩١٣٦٤٠٠٦٤٨

۱۲ روز قبل - یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

پیک بادراه تعدادی موتورسوار با کارکرد بالا نیازمند است ٣٣٣٣٤٦٠٩ ٠٩١٦٢٣٦٦٣٣٤ ت.ت.م

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

به چند نفر موتورسوار جهت کار در پیک موتوری نیازمندیم ٣٢٢٣١٢١٢

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری در رستوران حقوق ٧٠٠ هزار ساعت کار: ١١ الی ١٥-امام خمینی حسین پور ٠٩١٣٠١٠٦٢٤٨

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار با کارکرد بالا نیازمند است ٣٣٣٣٤٦٠٩ ٠٩١٦٢٣٦٦٣٣٤

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی موتورسوار مجرب جهت کار در پیک موتوری حقوق مکفی-م دروازه دولت ٠٩١٣٤٣٢٢٢٤٣

۲۷ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان