• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی موتورسوار مجرب جهت کار در پیک موتوری حقوق مکفی-م دروازه دولت ٠٩١٣٤٣٢٢٢٤٣

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزار تومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٠٠٦-٠٣١

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پیک سالار تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت با کارکرد روزانه بالای ٧٠ هزار تومان - ٣٢٢٠٨٢٤٥

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پیک ظفر استخدام موتورسوار با درآمد عالی ٠٩١٣١٠٣٠٥١٨ ٠٩٣٥٣١٤٥٥٦٥ ت.ت.م

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی آقا (تمام وقت) جهت خشکشویی مبل حقوق ٤/٠٠٠/٠٠٠ م تومان ٠٩١٣٢٨٨٩٥٢٤

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

نیروی جوان با موتورسیکلت جهت کار درشرکت ساختمانی ٠٩١٩٥٦٦٩٠٨٧ ساعت تماس: ٨ الی ١٥

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پیک جهان نما کارکرد روزانه ١٥٠ هزار تومان + بیمه تامین اجتماعی تلفن ٥رقمی ٣٧١٧١-٠٣١

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

موتور سوار با درآمد روزانه١٠٠هزار تومان شیخ صدوق ٣٦٦١١٠١١٢

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

به تعدادی موتورسواربا درآمد بالای ١٥٠هزارتومان + بیمه نیازمندیم ٠٩١٩٤١٢١٥٠٠

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

کارکرد روزانه ١٠٠ تومان +بیمه تامین اجتماعی،دروازه دولت جنب بانک ملت،پیک جهان نما تلفن ٥رقمی ٣٧١٧١-٠٣١

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

استخدام موتورسوار با کارکرد روزانه بالای ١٢٠ هزار تومان،نیمه وقت - تمام وقت ٣٢٢٢٦٧٦٠

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پیک ظفر استخدام موتورسوار با درآمد عالی ٠٩١٣١٠٣٠٥١٨ ٠٩٣٥٣١٤٥٥٦٥ ت.ت.م

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزار تومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٠٠٦-٠٣١

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پیک سالار تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت با کارکرد روزانه بالای ٧٠ هزار تومان - ٣٢٢٠٨٢٤٥

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

پیک ظفر استخدام موتورسوار با درآمد عالی ٠٩١٣١٠٣٠٥١٨ ٠٩٣٥٣١٤٥٥٦٥ ت.ت.م

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

استخدام موتور سوار با کارکرد روزانه بالای ١٢٠هزار تومان - نیمه وقت تمام وقت - ٣٢٢٢٦٧٦٠

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

پیک سالار تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت با کارکرد روزانه بالای ٧٠ هزار تومان - ٣٢٢٠٨٢٤٥

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزار تومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٠٠٦-٠٣١

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

به تعدادی موتورسوار باموتورسیکلت بدون ضامن نیازمندیم ٣٢٢٤٤١٧٤ ٠٩١٣٨٢٣٤٧٣٣ ت.ت.م

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

موتورسوار جهت کار در پیک چلسی با درآمد روزانه ١٠٠/٠٠٠ تومان(شاهپور قدیم) ٠٩١٠٣٦٢٤٦٧٥-٣٢٣٦٨٠١٧

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان