• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت نگهداری ازکودک و سالمند و تمیزکاری نیازمندیم ٠٩١٣٠٣٥١٣٠٥-٣٢٢٠٨٠٧٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

آراسته خانم جهت تمیزکاری و نگهداری سالمند - در حد شرایط سخت ١٢ساعت روز و شب٣٢٦٧٦٢٢٥

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی خانم ١٢ ساعت یا تمام وقت جهت نگهداری کودک و سالمند نیازمندیم ٣٢٢٠٨٠٧٤-٠٩١٦٢٩٩٢١٨٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت نگهداری از کودک و سالمند و تمیزکاری نیازمندیم ٠٩١٣٠٣٥١٣٠٥-٣٦٣٤٣٢٠٥

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرستار خانم جهت سالمند سالم - بصورت نیمه وقت یا تمام وقت - حقوق ، غذا ٣٢٣٤٧٢٨٦-٠٩١٣٤٢٣٣٨٢٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت نگهداری از کودک و سالمند و تمیزکاری نیازمندیم ٠٩١٣٠٣٥١٣٠٥-٣٦٣٤٣٢٠٥

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

در صورت نیاز به پرستار و مراقبت از سالمندان خود در منزل با ما تماس بگیرید ٣٥٢١١٤٣٥

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام خانم جهت نگهداری از بیمار و انجام امور منزل ، تمام وقت ٠٩١٣٢١٦٣٣٥٠-٣٤٥٠٨٤٣٤

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرکز پرستاری گلبانگ حیات مراقب خانم و آقا جهت کودک و سالمند - ١٢ و ٢٤ ساعته ٣٣٤٦٣٣٧٦-٠٩١٣٢٦٩١٥٩٧

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی خانم ١٢ساعت یا تمام وقت جهت نگهداری کودک و سالمند نیازمندیم ٣٦٢٩٤٧٥٢-٠٩١٦٢٩٩٢١٨٢

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان