• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی گارسون باسابقه تمام وقت/نیمه وقت جهت رستوران-م آتشگاه و سی و سه پل ٠٩١٣٦٥٤٢٠٠٤-٣٧٧٣٧٣١٣

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی سگزی نیازمند نیروی فنی آقا مسلط به برق صنعتی ٤٦٤١٢٩٢٠-٠٩١٣٥٦٨٩٦٦٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

اپراتور فرز cnc مسلط به پاور میل ٠٩١٣٢١٢٤٧٧٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تولیدی آوا چوب MDF کار،برشکار و مونتاژکار MDF (صنعتی دولت آباد) ٠٩١٣٨٠٠٣٢٢١

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

کارگر ماهر،نیمه ماهر،ساده ( کارواش سادات ) ( ٢٤ متری دوم ) ٠٩٣٣٦١٠٠٨١٩ ت ت م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ورقکار آشنا به دستگاههای پانچ،گیوتین،خم و جوش co2 منطقه صنعتی سجزی ٠٩١٣٣١٩٨٣٠١

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

کارگرفنی آقا حقوق اداره کار + بیمه + سرویس (م جی و پروین) ( داخلی ١١) ٤٦٤١٢٣٠٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

کارگر ماهر،نیمه ماهر،ساده ( کارواش سادات ) ( ٢٤ متری دوم ) ٠٩٣٣٦١٠٠٨١٩ ت ت م

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

خانم ماهر یا نیمه ماهر جهت کاردرکارگاه پرده سرا ( محدوده ابن سینا ) ٣٤٤٥٦٦٧٩-٠٩١٣٢١٦١٣٠٧

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند نیروی ماهر جهت کار در کارواش ماشین سنگین ٠٩٩٠٥٥٧٧١١٠

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

نیروی مکانیک تاسیسات ، برق بصورت پاره وقت نیازمندیم ٠٩٠٣٢٧٧١٦٣٣ ت.ت.م

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

جوشکار،برشکار و مونتاژکار جوان جهت کارگاه ماشین سازی خ امام خمینی ٠٩٣٠٨٥٢٤٣٨٢

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

تراشکار ماهر و باتجربه بعداز فلکه دانشگاه صنعتی خیابان آزادگان ٠٩١٩٩٢٥٣٥١٨

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

کارگرفنی آقا حقوق اداره کار + بیمه + سرویس (م جی و پروین) ( داخلی ١١) ٤٦٤١٢٣٠٠

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

کارگر ماهرجهت کارگاه تزریق پلاستیک(شیفت شب) (شهرک صنعتی امیرکبیر) ٠٩١٣٣١٨٦١٧١

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی کارگر دریل کار جهت کارگاه تراشکاری محدوده کهندژ ٠٩١٠٣٤٥٠٤٩٠

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

جوشکار،برشکار و مونتاژکار جوان جهت کارگاه ماشین سازی خ امام خمینی ٠٩٣٠٨٥٢٤٣٨٢

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

شرکت مهندسی سپاهان القا واقع در شهرک صنعتی سجزی جهت تکمیل نیروی انسانی نیاز به تراشکار و فرزکار دارد علاقمندان مشخصات خود را با پیام کوتاه به شماره ٠٩١٣٧٨٥٢٦٢٠ ارسال نمایند

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

MDF کار ماهر یا نیمه ماهر جهت نصب ٠٩١٣١١٣٣٠٤٣ ت.ت.م

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

جوشکار و تراشکار منطقه صنعتی سجزی سرویس از فلکه لاله ٤٦٤١٢٦٠٢

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

کارگرفنی آقا حقوق اداره کار + بیمه + سرویس (م جی و پروین) ( داخلی ١١) ٤٦٤١٢٣٠٠

۲۵ روز قبل - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت جوشکاری ساختمان حقوق روزمزد ، توافقی ٠٩١٣٦٤٩٤٧٦٥

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

مبل خوش نشین رویه کوب ماهر مبلمان استیل با شرایط عالی ، سه راه آتشگاه ٠٩١٣٢٠٢٤١٦٥

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

مبل خوش نشین MDF کار ماهرجهت کاردرکارگاه سرویس خواب- م آتشگاه ٠٩١٣٩٣٢٠٥٦٧

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

نیروی برق صنعتی جهت پروژه با ٥ سال سابقه-محدوده شاهین شهر(تماس ٨ تا ١٧) ٠٩١٢٦٧٧٩٧١١

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند نیروی ماهر نجار و MDFکار ماهر محدوده جی ٠٩١٣٧٨٥٧٠٠٣

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند نیروی آقا دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک مسلط به جوشکاری برق ٣٣٩٣٢٢٣٣

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

تراشکار و مونتاژکار فنی جهت ماشین سازی شهرک صنعتی دولت آباد ٠٩١٣١٩٤١١٢٥

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی نیروی برقکار نیمه ماهر ساختمان شهر اصفهان ٠٩١٣٧٤٠٦٩٤٧

۲۸ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان