• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

شرکت سیلیکات گستر نیازمند تعدادی کارگر ساده بامدرک دیپلم شهرک صنعتی جی خ پنجم پ٤٦

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

٣٠ نفر آقا جوان (نیمه وقت)پخش تراکت منزل به منزل،حقوق ماهیانه ٢ میلیون ٠٩١٣٠٣٢٩٠٩٧

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

شرکت اصفهان سیکلت به تعدادی کارگر در زمینه جوشکاری و فلزکاری نیازمند است ٠٩١٣٢٦٨١٣٣٤

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی کارگرسن زیر٣٥ سال جهت بسته بندی گز ساکن لاله ، چمران ٠٩١٣٩٦٠٣٨٩٨

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی خانم جهت کار در کارگاه قنادی-سرویس رفت و برگشت-م زینبیه و پارک لاله ٧٣ ٣٠ ٩٠٢ ٠٩١٣ -٣٥٥٦٨٧٦٤

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی کارگرساده جهت کار در آشپزی بختیاری نیازمندیم ٠٩٣٧٤٩١٦٥٨٤ ساعت تماس٧الی١٤

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

خانم وآقادرکافه فست فود محدوده سعادت آباد ۰۳۱۹۵۰۱۲۲۲۰ ۰۹۱۳۳۸۸۸۳۳۵

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

کارگر ساده خانم ساعت کار٨الی ١٤ س.ت س ت ٨الی ١٧(شاپور جدید) ٠٩١٣٩٢٦٣٥٤٥-٣٣٨٧٨٠٢٢

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

کارگر ساده جهت کار در کارواش مجهز فونیکس با حقوق و مزایای عالی ٠٩١٣١١٧٥١١١

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

کارگر ساده خانم جهت مونتاژکاری قطعات پلاستیکی ٠٩١٣٢٠٣٩٢٩٨ ٣٣٨٧٥٥٤١

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

همکارماهرکارواش محدوده بلوارکشاورز حقوق و مزایا توافقی + نهار وجای خواب ٠٩١١٨٩٩٩٢١٩

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

شرکت خدماتی(بامجوزرسمی) استخدام آقا و خانم جهت نگهداری ازکودک و سالمند ٣٣٣٥١٤٥٦-٠٩١٣٨٠٧٦٨٩٥

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

تعدادی نیروی آقا جهت کاردرهایپرمارکت - محدوده بزرگمهر- ٣٢٦٧٧٧٩٣ ٣٢٧٣٤٠٩٦ - ٣٢٣٠٢٩٣١

پریروز - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی نیروی آقا جهت کاردرهایپرمارکت - محدوده بزرگمهر- ٣٢٦٧٧٧٩٣ ٣٢٧٣٤٠٩٦ - ٣٢٣٠٢٩٣١

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی نیروی ساده آقا کار در کارگاه قنادی خانه اصفهان ٠٩٣٨٩٩٩٤٦٠٣

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کارگاه صحافی ( پاره وقت) م کهندژ ٠٩٩١٣٩٣٢٩٣٨- ٣٣٦٧٠٩٤٨

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

نیروی ساده آقا جهت فست فود تمام وقت/نیمه وقت - توحید ٠٩٩٠٤٠٠١٧١٠

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

خانم یاآقاجوان جهت کاردر فست فودشیفت عصر۱۶الی۱ مسجدسید-س ت۱۴الی۲۱ ۰۹۹۰۵۱۳۵۷۷۶-۳۲۳۶۳۵۳۸

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

خانم جهت کار در کارتون سازی حسینی ٢ م جاده فرودگاه ٠٩٣٥٨٨٥٨٨٢٧-٣٦٩٠١٥١٢

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

نیروی آقا مجرب ٢٠ تا ٣٠ ساله جهت سوپرمارکت درآپادانا دوم ٠٩١٣٣١٨٢١٩١

۶ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی نیروی آقا جهت کاردرهایپرمارکت -محدوده بزرگمهر- ٣٢٦٧٧٧٩٣ ٣٢٣٠٢٩٣١ - ٣٢٧٣٤٠٩٦

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

به یک نیروی ساده جوان و آراسته جهت کار دررستوران واقع در خ وحید نیازمندیم ٠٩١٣٦٨٦٠٤١٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی کارگر ساده و نیمه ماهر جهت رنگ کاری چوب ٠٩٣٠٣٦٧٧٢٢٧ ت ت ا م

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

آقا بازنشسته جهت پارکبانی فست فود-ساعت کار ٨شب تا ١٢شب-حقوق ٧٠٠هزار ٠٩٩٠٤٠٠١٧١٠

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

٣٠ نفر آقا جوان (نیمه وقت)پخش تراکت منزل به منزل،حقوق ماهیانه ٢ میلیون ٠٩١٣٠٣٢٩٠٩٧

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

استخدام کارگر ساده با مدرک دیپلم شهرک صنعتی جی ٠٩٣٥٨٦١٣٢٨٩

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

خانم جهت کار در کارتون سازی حسینی ٢ م جاده فرودگاه ٣٦٩٠١٥١٢-٠٩٣٥٨٨٥٨٨٢٧

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

چند نفر خانم جهت کار در کارگاه طلاسازی نیازمندیم ٣٢٢٣٧٩٧٠ ٠٩١٣٩٣٢٤٧٨٥

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

٣٠ نفر آقا جوان (نیمه وقت)پخش تراکت منزل به منزل،حقوق ماهیانه ٢ میلیون ٠٩١٣٠٣٢٩٠٩٧

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

آقا جوان مجرد،جهت فست فود شیفت عصر۱۶الی۱ حقوق۱۱۰۰م مسجدسید -س ت۱۴الی۲۱ ۰۹۹۰۵۱۳۵۷۷۶

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

نیروی آقا حداکثر ٢٥ سال جهت شیفت صبح کافی شاپ ( دروازه دولت ) ٠٩٣٦٤٤٨٥٢٥١

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی سگزی نیازمند کارگر ساده (سن ٢٥الی٣٥سال) ٤٦٤١٢٩٨٢-٠٣١

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

استخدام آقا (جوان) جهت پخش تراکت منزل به منزل حقوق ماهیانه ١/٥ میلیون به بالا ٠٩١٣٠٣٢٩٠٩٧

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کارگاه صحافی ( پاره وقت) م کهندژ ٠٩٩١٣٩٣٢٩٣٨- ٣٢٣٥٥٥٩٤

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی رنگ کار چوب محدوده امام خمینی ٠٩١٣٣٠٠٦٦٠٩

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

به تعدادی نیرو جهت کار در کارواش نیازمندیم محدوده اتوبان فرودگاه ٠٩١٠٠٠٩٤٨٨٢ (٩ الی ١٦)

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

کارگر ساده جوان جهت کار در گلفروشی ٣٦٢٩٦٢٠٧ ٠٩٣٦٦٠٠٦٧٠٨

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

كارگر ساده آقا جوان جهت كار در چاپخانه محدوده چهارراه تختي ٣٢٢٠٣٧٢٨ ت.ت.م

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

استخدام آقا (جوان) جهت پخش تراکت منزل به منزل حقوق ماهیانه ١/٥ میلیون به بالا ٠٩١٣٠٣٢٩٠٩٩

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

کارگر ساده آقا جهت فست فود محدوده توحید ٠٩٩٠٤٠٠١٧١٠-٣٤٣٤٦٥٥٣

۲۷ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان