• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

فرصت ویژه اشتغال مناسب کلیه اقشار،فروش بیمه عمر-امتیاز اعطای کد نمایندگی ٠٩١٣٢٠٠٠٦٤٦

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

ویزیتور فروش جهت شرکت معتبر نیازمندیم ٠٩١٣٧٩٣٩٠١٩

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بازاریاب فروش محصولات غذایی حقوق ثابت+پورسانت+بیمه ٠٩٣٠٥٣٦٩٤٨٨-٣٥٥٨٣٢٤٣

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بازاریاب محصولات بهداشتی اداره کار + بیمه + پورسانت ٠٩١٣٣١٤٣٣٩٦ (ت ت م) (تماس از ١٣-٩ و ١٧-١٩)

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بازاریاب خانم و آقا جهت پخش گز و سوغات حقوق ثابت + پورسانت ٣٤٥٢٤٢٢٩-٠٩١٣٧٠٢٨٤١٢

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

استخدام ویژه شرکت فنی مهندسی آرین برج هخامنشی نیازمند٣ نفر بازاریاب آقا بامزایای زیر میباشد (حقوق ثابت + پورسانت +بیمه) درآمد ماهیانه ٢ الی ٣ م چهارراه شیخ صدوق ٠٩١٠١١٠٧١٩٢

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بازاریاب سیار جهت پخش نوشیدنی نیازمندیم ٠٩١٣٤٢٠١٩٠٩ ت ت ا م

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب آقا با روابط عمومی بالا محدوده پل تمدن ٦ - ٣٥٥٥٧٩٤٤ ٠٩١٣٤٠٢٢٣٨٨ ت.ت.ا.م

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب حضوری جهت کارخانه تولید گز با حقوق و پورسانت عالی ٣٦٦٤٠٠٩٠

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

ویزیتور آقا جهت محصولات یکبار مصرف ویزیتور خانم جهت لاین داروخانه ها حقوق ثابت + بیمه + پورسانت + پاداش ٤-٩٥٠١١١١٣

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

به یک نفر بازاریاب صنعتی ترجیحا آقا با وسیله نقلیه نیازمندیم ٣٣٣٩٣١١٨

پریروز - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۴ روز قبل - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازاریاب و کارمند فروش جهت همکاری با بیمه ایران ثابت ٥٠٠ + پورسانت ٠٩١٩٨٢٦١٧٠١

۴ روز قبل - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب تلفنی حقوق ثابت + پورسانت ٠٩١٣٣٢٨٠١٤١

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

ویزیتور آقا جهت محصولات یکبار مصرف ، حقوق ثابت بیمه + پورسانت + پاداش ٤-٩٥٠١١١١٣

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

نیرو جهت همکاری با بیمه ایران حقوق ثابت ٥٠٠ + پورسانت ٠٩١٩٨٢٦١٧٠١

۶ روز قبل - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب با سابقه کار-در زمینه مواد غذایی حقوق ثابت + پورسانت ٠٩١٣٥٦٦٨٣١٤ ت.ت.م

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

استخدام ویژه شرکت فنی و مهندسی آرین برج هخامنشی ٣ نفر بازاریاب آقا بادرآمد ماهیانه ٢ تا ٣ میلیون ٠٩١٠١١٠٧١٩٢ ت . ت . ا . م

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

ویزیتور خانم و آقا جهت پخش مواد غذایی با حقوق و مزایای بالا ٠٩٣٦٤٦٧٨٢٩٩-٣٣٥١٠٦٤٨

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

تعدادی ویزیتور خانم و آقا نیازمندیم ٠٩٩٠٤٧٧٧٣٨٩ ٣٢٢٨٦٣١١

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

شرکت معتبرتولیدی وبازرگانی تعدادی بازاریاب (خانم و آقا) جهت فروش قطعات خودرو ٣٦٦١٩٠٨١-٠٩١٣٤٣٣٤٠٤٦

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷

استخدام فوری ویزیتور جهت پخش گرم محصولات ثابت ١/١٠٠+ پورسانت +بیمه ٠٩٣٣٥١١٧٩٩٥

۲۰ روز قبل - شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

نیازمند بازاریاب تلفنی خانم محیطی کاملا زنانه -س ک ٨الی١٣ محدوده خ ارتش (ت.ت.م) ٣٦٢٠٣٨٤٨-٠٩١٣٤٣١٣٦٠٦

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

استخدام کارشناس فروش جهت نمایندگی بیمه البرز ٠٩١٣٣٧٤٧٠٠١

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

یک شرکت پروتئینی به تعدادی ویزیتور حضوری خانم نیازمند است ٠٩٩١٨٢٩٠٥٣٩-٣٣٣٤١٩٣٥

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

تعدادی فروشنده خانم باحقوق مکفی نیازمندیم ( محدوده شهدا ) ٣٣٣٨٨٧٧١

۲۳ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند بازاریاب خانم و آقا جهت امور ساختمانی با تجربه ، پورسانت عالی ٠٩١٣١٠٤٠٧٦٢-٣٦٢٠٥٠٢٣

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

آگهی استخدام ویزیتور حضوری و تلفنی خانم و آقا جهت بازاریابی پوشش نانو و امور ساختمانی با سابقه کار محدوده کار : خ شیخ مفید ساعت تماس ١٠ صبح الی ١٧ ٠٩١٩٨٠٥٢٠٨٠ ٣٣٢٤٨٣٢٢

۲۴ روز قبل - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

شرکت لبنی مسکه تعدادی ویزیتور حضوری خانم و آقا نیازمند است ٣٣٦٨٩١٢٢ ٠٩١٦٠١١٩٧٥٨

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب خانم یا آقا جهت فروش آب معدنی ساعت تماس : ١٧ الی ٢١ ٣٢٣٦٧٥٢٢

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی بازاریاب با فن بیان قوی با حقوق بالا نیازمندیم ٤٨٤٦ ٦٤٧ ٠٩١٣

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان