• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

ویزیتور ثابت و سیار در پخش مواد غذایی با مزایای مکفی و قرارداد رسمی ٣٧٦٠١٣٢٥-٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی ویزیتور خانم و آقا در یک شرکت معتبر جهت پخش محصولات بهداشتی و شوینده همراه با حقوق ثابت ، پورسانت و مزایای عالی نیازمندیم ٠٩١٣٩٢٣٨٠٣٢ ٣٤٦٥٠١٠٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

تعدادی ویزیتور خانم و آقا جهت امور تبلیغات نیازمندیم ٠٩١٣٦٨٧٩٣٦٦ ٣٥٢٢٧١٥٢ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

بازاریاب خانم جهت قنادی پورسانت عالی ، محدوده حکیم شفایی دوم و خ فرهنگ ٠٩١٣٨٧٦٦٤٠٠-٣٥٨١٩٦٨٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعداد نامحدود نیروی بازاریاب در زمینه تجهیزات مصرفی پزشکی نیازمندیم ٠٩٩٠٥٦٨٢٠٢٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

دفتر فروش کیک و کلوچه نظری اصفهان نیازمند تعدادی ویزیتور می باشد ٠٩٢٢٥٨٦٣٣٠٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

بازاریاب جهت معرفی محصولات گیاهی ٠٩١٣٠١٦٦٣١١

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

استخدام ویزیتور در کارخانه مواد غذائی - حقوق ثابت ١/١٠٠ + بیمه + پورسانت ٠٩١٣٦٩٤٩٩٥٨ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

بازاریاب جهت شرکت آرایشی بهداشتی-حقوق ثابت+ پورسانت+هزینه ایاب و ذهاب ٠٩٣٩٠٥٧٠٨٣١-٣٤٤١٦٢٦٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

استخدام ویزیتور در کارخانه مواد غذایی-حقوق ثابت ١/١٠٠میلیون+ بیمه+پورسانت ٠٩١٣٦٩٤٩٩٥٨

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

شرکت برند معتبربا محصولات پر فروش از واجدین شرایط جهت ویزیت مشتریان خود در شهر اصفهان دعوت به عمل می آورد ١- دارای موتور سیکلت ٢- داشتن ضامن معتبر ٣- آشنا به شهر اصفهان ٤- دارای روابط عمومی بالا پورسانت عالی + بیمه ٣٤٦٠٤٨٦٠ ٠٩١٣٠١١٧٤٥١

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

یک شرکت معتبر ١- بازاریاب حضوری و تلفنی ، خانم و آقا ٢- سرپرست به همراه تیم فروش نیازمند می باشد حقوق + بیمه + پورسانت ٠٩١٦٢٠٠٧١٦٥ ٣٣٦٨٧٦٤٣ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

تعدادی بازاریاب خانم با پورسانت عالی ترجیحا محدوده کاوه نیازمندیم ٠٩٣٨٠٩٧٧٩٠٩-٣٤٥٨٥٧٢٩

پریروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

تعدادی بازاریاب خانم سیار بدون محدودیت سنی با حقوق ثابت نیازمندیم ٣٣٣٨٩٨٤٥ ت.ت.م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

تا ٤ م حقوق ماهیانه بازاریاب خانم و آقا ٠٩٩٠٥٠٨٩٥٥٠ ٣٥٢٥٠٧٨٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

ویزیتور ترجیحا خانم با روابط عمومی بالا ٠٩١٣١١٦٣٢٠٠ ٣٦٢٤٢٣٧٦ ت. ت .م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بازاریاب خانم و آقا نیمه وقت و تمام وقت اداره کار+ بیمه و مزایا ٣٤٥٩٤٧٨٨-٠٩١٣٧١٦٠٣٠٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بازاریاب آقا با وسیله نقلیه حقوق ثابت+ پاداش + اجاره وسیله نقلیه+ بیمه+ خط تلفن رحیمی ٠٩٣٧٧٩٠٣٥٣٢

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

توجه توجه یک شرکت معتبر نیروی بازاریاب با فن بیان بالا می پذیرد - درآمد ماهیانه ٣ تا ٤ میلیون تومان ٣٩٠٣ ٢٧٢ ٠٣١٣ ٥٥٩٣ ٥٥٢ ٠٩١٣ ت.ت.١٠٠%.م

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی بازاریاب و کارشناس فروش تلفنی حرفه ای و با تجربه جهت فروش تلفنی پوشاک آقایان به صورت مستقر درمحل نیازمندیم (محدوده کاوه ) درآمد و شرایط کار ویژه ٣٤٤١٤٢٥٦ ٠٩٠٣٤٨٢١٥١٢

۴ روز قبل - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند بازاریاب حرفه ای جهت کار در دفتر بیمه ، با پورسانت عالی ٣٤٤٣٧٦٦١ ٠٩٠١٧٣٣٣٥٣٥ ت.ت.م

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند بازاریاب خانم همراه با آموزش در زمینه لوازم برقی آشپزخانه ٠٩١٣١٦٦٤٩٤٥-٣٦٢٦٤٥٥٣

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام فوری ویزیتور در کارخانه مواد غذایی حقوق ثابت ١/١٠٠ میلیون (بی قید و شرط) + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت ٠٩١٣٦٩٤٩٩٥٨ ت.ت.اکیدا.م

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازاریاب حضوری حرفه ای پوشاک مردانه - بادرآمد ویژه ٠٩٠٣٤٨٢١٥١٢ ٣٤٤١٤٢٥٦

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

یک شرکت معتبر ١- بازاریاب حضوری و تلفنی ، خانم و آقا ٢- سرپرست به همراه تیم فروش نیازمند می باشد حقوق + بیمه + پورسانت ٠٩١٦٢٠٠٧١٦٥ ٣٣٦٨٧٦٤٣ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

۶ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازاریاب جهت قهوه با پورسانت عالی ٠٩٩١٣٨٧٣٥٤٥

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی بازاریاب در زمینه فروش مواد غذایی و بهداشتی تمام وقت و نیمه وقت با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٢٨٥٣٢٦٠٨

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی خانم بازاریاب با فن بیان بالا ٠٣١٩٥٠١٠٠٨٨

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروش لوازم آرایشی آموزش رایگان ، با جوایز ماهیانه ٠٩٣٠٨٣٨٩٩٠٨ ٣٦٦٠٢٩٦٥

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

ویزیتور خانم باتجربه دارای وسیله نقلیه شخصی جهت پذیرش سفارش زیتون ٣٤٤٢١٤٨٥ ٠٩١٣٠٨١٤٢٢٧

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازاریاب جهت پخش آرایشی بهداشتی با حقوق ثابت + پورسانت + هزینه ایاب و ذهاب ٠٩٣٩٠٥٧٠٨٣١-٣٤٤١٦٢٦٤

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شغل عالی - درآمد عالی درآمد بالای ٣ میلیون تومان ٦ ساعت کار روزانه ویزیتور مواد غذایی خانم و آقا حقوق ثابت + بیمه + پورسانت ٠٩١٣٣١٠١١٣٨ ٠٩١٣٥٣٤٥٠٠١ ٣٣٣٢٩٥١٩ ت.ت.م

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیروی خانم و آقا نیمه وقت و تمام وقت اداره کار+ بیمه ومزایا ٣٤٥٩٤٧٨٨-٠٩١٣٧١٦٠٣٠٨

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

طرح درآمدی ویژه بازاریابان از مبتدی تا حرفه‌ای استخدام محدود ٠٩١٣٤٣٥٨٠٧٥ ت.ت.م

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

شرکت پخش یک و یک شعبه اصفهان نیازمند بازاریاب آقا و خانم و نیروی انبار و توزیع با حقوق ثابت + پورسانت + بیمه و بیمه تکمیلی می باشد ٣٥٥٨٥٤٤٤ ٣٥٥٨٥٤٠٠

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازاریاب خانم و آقا جهت فروشگاه آنلاین BigMagazin با حقوق بالا ٣٤٥١٩١٣٠ ٠٩١٣٦٠٠٦٩٧٤

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

یک شرکت پخش معتبر ١- بازاریاب حضوری و تلفنی ، خانم و آقا ٢- سرپرست به همراه تیم فروش نیازمند می باشد حقوق ثابت + بیمه + پورسانت ٠٩١٦٢٠٠٧١٦٥ ٣٣٦٨٧٦٤٣

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام مدیر بازرگانی و ویزیتور با سابقه در زمینه مواد غذایی و بهداشتی ٠٩١٣٤٠٤٨٠٦٩

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروشگاه گیاش نیاز به بازاریاب خانم دارد ٠٩١٢٠٨٤٥٤٦٤ ٣٣٦٢٣٩٥٤

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازاریاب خانم با پورسانت عالی ٠٩١٣٣٠٦٢٧٩٦ ٣٤٤٢٧٣٢٨ ت.ت.م

۱۴ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان