• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

فرصت ویژه اشتغال مناسب کلیه اقشار،فروش بیمه عمر-امتیاز اعطای کد نمایندگی ٠٩١٣٢٠٠٠٦٤٦

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

ویزیتور فروش جهت شرکت معتبر نیازمندیم ٠٩١٣٧٩٣٩٠١٩

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

شرکت تولیدی بازرگانی محدوده خ حافظ نیازمند نیروی بازاریاب (کارشناس فروش) ٣٢٢٣٤٧٣٢-٣٢٢١٦٤٣٢

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب و فروش تلفنی مراجعه حضوری (محدوده احمدآباد) ١٣-٣٢٢٦٤٧١١

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

پخش سپاهان گستر نیازمند ٢ نفر بازاریاب حرفه ای با حقوق پایه مزایای کار ، بیمه ، ایاب و ذهاب پورسانت عالی می باشد ٨٣٣٨ ٣١٩ ٠٩١٣ ٩٢٦٤ ٣٦٨ ٣ ت.ت.ا.م

امروز - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

دیروز - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب خانم پاره وقت - حقوق ١ میلیون ٠٣١٣٤٥٠٤٥٢٩ ٠٩١٢٩٣١٠٨٥٥

دیروز - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

۳ روز قبل - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب جهت کار در دفتر بیمه محدوده سه راه سیمین ٠٩١٣٣٠٩٢٢٩٢

۳ روز قبل - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب مجرب جهت سوپر مارکت و آرایشی حقوق ثابت+پورسانت+بیمه ٤٥٨٣٨١٩٦

۴ روز قبل - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب با حقوق ثابت ١/٢٠٠/٠٠٠+ بیمه + پورسانت + مزایا ( ٨ تا ١٣ ) ٠٩١٣١٠٥٠٨٩٣

۴ روز قبل - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب با حقوق ثابت ١/٢٠٠/٠٠٠+ بیمه + پورسانت + مزایا ( ٨ تا ١٣ ) ٠٩٣٧٨٢٠٥١٥٢

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب تلفنی خانم حقوق ثابت+پورسانت+پاداش تماس : ٨:٣٠ الی ١٤ ٣٣٣٦٢١٦٠

۱۰ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

تعدادی بازاریاب نیازمندیم ٠٩٩٠٩٧١٢٥٨٥

۱۰ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

یک شرکت معتبر فعال در زمینه خدمات پس از فروش به بازاریاب تلفنی و حضوری خانم با روابط عمومی بسیار بالا و حقوق مکفی نیازمند است چهارراه رودکی ٣٧٧٩٠٩٠٨ ٠٩١٠٣٩٥٨٠٧٩

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

استخدام صنایع غذایی چینود بازاریاب مویرگی با سابقه کار جهت اصفهان و حومه ٣٢٣٣٥٩٥٠-٠٩١٣٩٢٩٥٠٤٥

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

شرکت پخش دارو ویزیتور داروخانه با سابقه کار مفید استخدام می نماید حقوق ثابت ، بیمه مزایا و پورسانت ٠٩١٠١٦١١٧٠٧

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

استخدام فوری ویزیتور جهت پخش گرم محصولات ثابت ١/١٠٠+پورسانت+بیمه ٠٩١٣٩٢٥٧٢٠٨ ت.ت.م

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

۱۵ روز قبل - سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب حرفه ای حضوری جهت تبلیغ اپلیکیشن نیازمندیم - با درآمد عالی ٣٦٦٩٩٤٨٨-٠٩١٣٤٧٢٩٢٦٢

۱۵ روز قبل - سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب کارکرده و آماتور جهت ویزیت داروخانه ها (الزاما با ماشین) ٣٧٧٢٣٥٠٩-٠٩١٣٤٣١٩١٣١

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب حضوری و تلفنی جهت فروش مواد غذایی و لبنی حقوق ثابت + پورسانت ٠٩١٣٣١١٤٤٤٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

تعدادی بازاریاب و کارشناس فروش حضوری نیازمندیم (محدوده امام خمینی)(ت ت م) ٠٩١٣١٠٢٢٤٠٤-٣٣٣٣٤٥٧٥

۱۸ روز قبل - شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

استخدام صنایع غذایی چینود بازاریاب مویرگی با سابقه کار جهت اصفهان و حومه ٠٩١٣٩٢٩٥٠٤٥-٣٢٣٣٥٩٥٠

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب تلفنی حقوق ثابت+پورسانت+پاداش تماس : ٨:٣٠ الی ١٤ ٣٣٣٦٢١٦٠

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

خانم بازاریاب در زمینه مسکن ، با روابط عمومی بالا آلاچیق ٣٦٦٠٥٥٣٠

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

توجه توجه بازاریابها تماس بگیرند به تعداد نامحدودی بازاریاب در زمینه تجهیزات مصرفی پزشکی نیازمندیم حقوق ثابت + پورسانت ٣٧٧٣٦٥٠٥ ٠٩٩٠٥٦٨٢٠٢٧

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب حرفه ای جهت تبلیغ اپلیکیشن - با درآمد عالی ٣٦٦٩٩٤٨٨ ٠٩١٣٤٧٢٩٢٦٢ ت.ت.م

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

بازاریاب جهت محصولات نادی در حومه اصفهان با حقوق بالای ١٥٠٠+ بیمه + پورسانت ٠٩١٣١١٥٣٣٨٢

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

استخدام بازاریاب میدانی روزانه حداقل ٨٠ هزارتومان ماهیانه ٢ تا ٣ میلیون ٠٩٣٩٣٩٨٤١٠٨

۲۴ روز قبل - یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان