• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

مؤسسه حسابداری محاسبان آفاق اسپادانا کارگاه کاملا عملی حسابداری ویژه اشتغال با تضمین معرفی به کار (تلفن ٤ رقمی) ٤٠٢٠-٠٣١ (این موسسه شعبه دیگری ندارد)

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

رایگان دوره اکسل در سه جلسه زیرنظر مدیر مالی مجرب ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری و بازرگانی موسسه حسابداری طلوع مهر ٣٦٦١٢٩٩٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

آموزشگاه نظر-حسابداری و کامپیوتر ویژه استخدام با مدرک معتبر و تخفیف پائیزه ٣٦٢٦٨٥٤١-٣٦٢٤٤٨١٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

حصین حاسب سپاهان آموزش جامع حسابداری مالی ، صنعتی ، مالیاتی در کوتاه ترین زمان ارسال کد ٢٠٢ به تلگرام ٠٩١٣١٠٢٣٠١٠ جهت گردهمایی ها و معرفی به کار رایگان فقط در حصین حاسب سپاهان ٦٠٠ ٢٨ ٦٦ ٣ پشتیبانی و معرفی به کار برای عموم رایگان

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

خانم حسابدار،امورپرسنلی برنامه نوآوران،تمام وقت رزومه msdmajidi@gmail

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

سرای حسابدار کارگاه کاملا عملی حسابداری با معرفی به کار تضمینی ٣٢٦٥٥٠٨٢

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

حسابدار خانم ترجیحا مسلط به نرم افزار هلو و سپیدار(محدوده فلکه جوان) ٣٥٦٦٧٩٥٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

استخدام حسابدار مسلط به پارسیان محدوده قائمیه ٣٧٨٠١٣٦٨-٠٩١٣٢٠٤٩٤٨٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

نیازمند یک نیرو حسابدار به صورت نیمه وقت ٠٩١٣١١٩٤١٠٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

موسسه حسابداری تدبیر دوره کارآموزی حسابداری با معرفی به کار و استخدام ٠٩١٣٣٠٠٨٨١٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

استخدام حسابدار خانم با سابقه کار حداقل ٢سال مسلط به حقوق و دستمزد ارزش افزوده و معاملات فصلی ارسال رزومه به شماره: ٠٩١٣٣٩٤١٩٤٢ ٩٥٠٢٤٩٧٨ ت.ت.م

۷ روز قبل - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

سرای حسابدار،آموزش عملی و کاربردی حسابداری بصورت انجام عملی اسناد واقعی شرکتها - ٣٢٦٥٥٠٨٢

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

استخدام حسابدار حرفه ای با سابقه کار - کار در هایپر مبل بین الملل -٠٩٣٣٣٧٧٩٠٢٩ ٣٣٧٧٠٤٢٤ داخلی ١٤

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

کمک حسابدار خانم با مدرک حسابداری-آشنا به امورپیمانکاری-تماس١٢الی١٩ ٠٩٠٢١٠٩٢٩٢٤-٣٤٥٩٣٣٤٨

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

آموزشگاه نظر-حسابداری و کامپیوتر ویژه استخدام با مدرک معتبر و تخفیف پائیزه ٣٦٢٦٨٥٤١-٣٦٢٤٤٨١٥

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

حصین حاسب سپاهان آموزش جامع حسابداری مالی ، صنعتی ، مالیاتی در کوتاه ترین زمان ارسال کد ٢٠٢ به تلگرام ٠٩١٣١٠٢٣٠١٠ جهت گردهمایی ها و معرفی به کار رایگان فقط در حصین حاسب سپاهان ٦٠٠ ٢٨ ٦٦ ٣ پشتیبانی و معرفی به کار برای عموم رایگان

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

موسسه حسابداری تدبیر دوره کارآموزی حسابداری با معرفی به کار و استخدام ٠٩١٣٣٠٠٨٨١٠

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

رایگان دوره اکسل در سه جلسه زیرنظر مدیر مالی مجرب ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری و بازرگانی موسسه حسابداری طلوع مهر ٣٦٦١٢٩٩٩

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

آقا ترجیحا بازنشسته جهت لوازم یدکی،تمام وقت آشنا به پارسیان،شرایط اداره کار (دولت آباد) ٠٩١٣١٠٥٠١٠٤

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

رایگان دوره اکسل در سه جلسه زیرنظر مدیر مالی مجرب ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری و بازرگانی موسسه حسابداری طلوع مهر ٣٦٦١٢٩٩٩

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

آموزشگاه نظر-حسابداری و کامپیوتر ویژه استخدام با مدرک معتبر و تخفیف پائیزه ٣٦٢٦٨٥٤١-٣٦٢٤٤٨١٥

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

موسسه حسابداری تدبیر دوره کارآموزی حسابداری با معرفی به کار و استخدام ٠٩١٣٣٠٠٨٨١٠

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

حصین حاسب سپاهان آموزش جامع حسابداری مالی ، صنعتی ، مالیاتی در کوتاه ترین زمان ارسال کد ٢٠٢ به تلگرام ٠٩١٣١٠٢٣٠١٠ جهت گردهمایی ها و معرفی به کار رایگان فقط در حصین حاسب سپاهان ٦٠٠ ٢٨ ٦٦ ٣ پشتیبانی و معرفی به کار برای عموم رایگان

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به کامپیوتر،حسابداری باسابقه کار (شهرک صنعتی امیرکبیر) ٣٣٨٦٧٠٦٩-٠٩١٣٢١٠٢٢١٦

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان