• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

استخدام تعدادی منشی خانم - بیمه + حقوق بالا ٠٩١٦٥٢٤٢٣٦٠ ٣٥٥٩٧٣٠١ ت.ت.م

امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

آموزش + استخدام تعدادی نیروی خانم فعال و با انگیزه (دفتر مطبوعاتی) ٣٣٣٧٩٣٩٢-٠٩١٦٠٤١٢٢٩٠

امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

منشی خانم - ساعت کار : ٨ الی ١٢ و ١٦ الی ٢٠ ٤٧٤٨ ٣٣٤ ٣ ٩٩١٣ ٦٩٤ ٠٩١٣

امروز - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

تعدادی منشی خانم نیمه وقت،حقوق ثابت+بیمه (محیط زنانه) ٣٥٥٩٧٣٠١ ٠٩١٦٥٢٤٢٣٦٠

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

منشی تلفنی خانم ثابت در محل - م : بزرگمهر حقوق ثابت + پورسانت + بیمه ٠٩١٣٨١٨١٠٣٠-٣٢٦٠٢١٥٣

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به حسابداری و امور اداری و دفتری تمام وقت-خیابان امام خمینی ٣٣٢٠٤٢١٦-٠٩٣٩١١٨٦٤٥٧

دیروز - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

پریروز - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به یک نفر منشی خانم جهت کار در امور دفتری نیازمندیم-در تالار یاقوت سبز ٠٩١٣٥٥١٨٠٠٦-٣٥٥٨١١٥٥

پریروز - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم با روابط عمومی بالا،جهت شرکت سامانه های تصویری و حفاظتی ٠٩١٩٧٠٤١١٢١-٣٧٧١٩٦٥٣

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

شرکت بازرگانی علیزاده تعدادی بازاریاب تلفنی ثابت در دفتر ثابت + بیمه + پورسانت ٣٤٤١٤٥٩١-٠٩٠٢٩١٩٤٨٧١

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی جهت کار در دفتر معماری نیازمندیم ( محدوده عباس آباد ) ٠٩١٤٠٠٢٨٥٢١

۳ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به یک نفر منشی جهت کار در امور دفتری نیازمندیم مسلط به کامپیوتر ٠٩١٣٥٥١٨٠٠٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام منشی خانم تمام‌وقت جهت دفتر املاک کنگره واقع در خیابان جابر انصاری ٣٤٤٢١٠١٠

۵ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعدادی منشی تلفنی درمحیطی کاملا زنانه با درآمد بالا ٣٣٣٨٩٢٦٠ ٠٩٩٠٩٧٦٥٢٠٠

۷ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام منشی خانم پاره وقت - محدوده پروین ساعت تماس : ٨ الی ١٣ ٠٩٣٣٤٢٤٦٩٢٠-٣٥٥٧٠٢٤٢

۷ روز قبل - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعدادی کارمند تلفنی در محیطی کاملا زنانه با درآمد بالا - ٣٣٣٨٩٢٦٣ ٠٩١٣٩٠١٩٢٠٠

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آموزش + استخدام تعدادی نیروی خانم فعال و با انگیزه (دفتر مطبوعاتی) ٣٣٣٧٣٠٠٠-٠٩٣٧١٩٣٩٨٧٥

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۹ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت کار در آرایشگاه بانوان محدوده خانه اصفهان ٠٩١٣٧٩٥٦٥٠٦-٣٤٣٤٠٢٣٢

۹ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۹ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به نرم افزار پارسیان،نیمه وقت شاهپور جدید٣٣٨٦٤٢٤٩ ٠٩١٣٢١٩٩٢٦٤ ت.ت.م

۹ روز قبل - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به ورد و اکسل کار دفتری (نیمه وقت) محدوده پروین ٣٥٥٩٢٥١٣-٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر (خانه اصفهان) در سالن زیبایی آنوشا قدیری ٠٩٠٣٠٨١٤٨٤٤-٣٤٣٤٢٢٤١

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم به صورت پاره وقت - ٨/٣٠الی ١٣/٣٠ جهت امور دفتری ٣٥٣١٥٣٧٩-٠٩١٣٩٢٩٠٧٩٤

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم با سابقه جهت کار در چاپخانه آشنا به امور چاپ و تبلیغات (خ امام خمینی) ٣٣٢١٠٨٨٨

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

استخدام منشی خانم پاره وقت - محدوده پروین ساعت تماس : ٨ الی ١٣ ٠٩٣٣٤٢٤٦٩٢٠-٣٥٥٧٠٢٤٣

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعدادی منشی خانم حقوق ثابت + بیمه ٠٩١٦٥٢٤٢٣٦٠ ٣٥٥٩٧٣٠١

۱۱ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم محدوده پروین،چمران،زینبیه ٩٥٠٢١٠٦٠ ٠٩١٤٠٨٥٥٣٢٨

۱۱ روز قبل - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت امور اداری محدوده بزرگمهر از ١٢:٣٠ الی ١٦:٣٠ ٣٢٦٧٦٢٢٥

۱۲ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

يك نفر منشي خانم جهت انجام امور دفتري محدوده خيابان امام خميني بهارستان غربي ارسال رزومه به ايميل: rasoulmazrouei yahoo.com@

۱۲ روز قبل - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند منشی خانم محدوده امام خمینی ٠٩١٣٢٠٠٠٨٨١ ٣٣٣٣١٨٣٣ ت.ت.م

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به یک نفر منشی خانم جهت کار در تاکسی سرویس نیازمندیم ، ٣٥٨١٤٠٤٤ ٨٢٨٦ ٣٠٤ ٠٩١٣

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به word محدوده خیابان جابر انصاری ٣٤٣١٩٤٥٨ ٠٩١٣١٦٩٩٩١٠ ت.ت.م

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت کار در آهن فروشی سه راهی درچه ٠١٤٢ ٣٦٩ ٣

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به امور دفتری و فکس-س ک: (١٤-٨) ثابت ٤٠٠ هزار-فلکه شهدا ٣٣٣٧٣٠٠٠-٠٩١٣٨٠١٩٠٩٦

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به نرم‌افزار پارسیان،نیمه‌وقت شاهپور جدید ٣٣٨٦٤٢٤٩ ٠٩١٣٢١٩٩٢٦٤ ت.ت.م

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت کار در مطب ٣٦٦٥١٦١٩

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت کار در آرایشگاه بانوان محدوده خانه اصفهان ٠٩١٣٧٩٥٦٥٠٦-٣٤٣٤٠٢٣٢

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت شیفت صبح محدوده آتشگاه ٠٩١٣٣٦٧٦٧٠٨-٣٧٧٢١٠٧٦

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم در مطب فروشنده خانم در گیاه دارویی ماسور حرفه ای ٣٢٣٤٢٤٥٤-٠٩١٣٨٩٨٣٩٦٩

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم جهت کار دفتری ، محدوده شاهپور جدید ساعت کار ١٣:٣٠ الی ١٨:٣٠ ٣٣٨٧٧٠٧٣

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم آشنا به حسابداری و امور اداری و دفتری تمام وقت خیابان امام خمینی ٣٣٢٠٤٢١٦-٠٩٣٩١١٨٦٤٥٧

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

منشی خانم باتجربه جهت دفتر املاک نیازمندیم ٥١١٣ ٦٦٣ ٣ ٦٨٤٤ ٩١١ ٠٩٣٠ ت.ت.م

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان