• پرداخت اینترنتی
  • با تماس بگیرید
    38108
  • پست الکترونیکی
    info@resanehonline.com
درج آگهی در رسانه برتر
امروز - سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

٨٠،٩٠،١٠٠ و١٥٠ متری با وام ٤٠ میلیونی یا معاوضه با کلنگی ارتفاع دار ٨٩٤٣ ٣٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

امروز - سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

امروز - سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

فروش با قیمت عالی آپارتمان ١٦٠متر-٣ خ-بدون آسانسور فول-٦٣٦ م (پل شهرستان) ٠٩١٣١٢١٤٠٣٧

امروز - سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

کاشانی ٩٦ متر - جنوبی ٢ خ ، ط ٢ ، پارکینگ مسقف ٦٥ م رهن ، بدون آسانسور ٢٣٠ م - ٠٩١٣٨٧٠٤٩٨٧

دیروز - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

پریروز - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

فروش با قیمت عالی آپارتمان ١٦٠متر-٣ خ-بدون آسانسور فول-٦٣٦ م (پل شهرستان) ٠٩١٣١٢١٤٠٣٧

پریروز - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

٨٠،٩٠،١٠٠ و١٥٠ متری با وام ٤٠ میلیونی یا معاوضه با کلنگی ارتفاع دار ٨٩٤٣ ٣٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

خ کاشانی - خ صاحب روضات ١٤٠متر - ط اول -٢ خ - کف سرامیک آشپزخانه اپن - ٣٥٠ م ٠٩١٣١١٨٠٦١٥ ت.ت.م

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

خ کاشانی - ٩٦ مترجنوبی ٢ خواب،طبقه ٢،پارکینگ و انباری،پمپ آب،بدون آسانسور ٢٦٠ م - ٠٩١٣٨٧٠٤٩٨٧

۷ روز قبل - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

بر مطهری ، ٢٤٠ متر مشاعات و چشم انداز بی نظیر ٨١٩٨ ١٠٤ ٠٩١٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

مادی نیاصرم ، مجموعه ٤ واحدی ، صفر ، دسترسی و موقعیت استثنایی ١٦١٤ ١١٨ ٠٩٩٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

مشتاق دوم ، ٣٦٠ متر با چشم انداز عالی قیمت توافقی ٨١٩٨ ١٠٤ ٠٩١٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

بر مطهری ، ١٩٠ متر صفر ، تکواحدی اکازیون واقعی ٤٠٠٤ ٠٣٧ ٠٩١٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

فروش با قیمت عالی آپارتمان ١٦٠متر-٣ خ-بدون آسانسور فول-٦٣٦ م (پل شهرستان) ٠٩١٣١٢١٤٠٣٧

۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

توحید ( خ مهرداد ) ٢٥٠ متر - ٤ خواب طبقه ششم - تک واحدی با ویو بسیار زیبا-فول امکانات کف پارکت - کاغذ دیواری قیمت قابل توافق ٠٩١٣٢٠١٦١٥٩

۹ روز قبل - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

آذر ، مشتاق ، ١٦٥ متر تحویل یکساله ، موقعیت بی نظیر ، پرداخت توافقی ١٦١٤ ١١٨ ٠٩٩٠ ت.ت.م

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

آپارتمان صفر آماده تحویل ١٨٠ ، ٣٠٠ و ٣٥٠ متری خ مهرآباد ٧٠% نقد الباقی یکساله - ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

آپارتمان صفر ١٢٥ و ١٣٠ متری ٢خواب امکانات کامل خ بی سیم غربی-٥٨٠ تا ٦٧٠ م ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

آپارتمان بصورت شرایطی ٩٥متری ٢خواب تحویل آبان ٩٧ خ مسجد علی - ٢٥٠ م ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

فروش فوری آپارتمان صفر ١٢٠متری ٢خواب بصورت شرایطی خ کاوه تحویل آبان ٩٧ ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

آپارتمان صفر ٩٥ متری با تمام امکانات ٢ خواب روشن دشت ،٢٨٠م آماده تحویل ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

آپارتمان صفر متراژهای ٩٠ ، ١٠٠، ١٢٠ تا ١٦٠ ٦ دانگ آماده تحویل (اشراق) ٠٩١٣٤٠٤٥٥٧٣

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

خ کاشانی خ صاحب روضات ١٤٠ متر-ط اول-کف سرامیک ٢ خ-آشپزخانه اپن-٣٥٠ م ٠٩١٣١١٨٠٦١٥ ت.ت.م

۲۱ روز قبل - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

آپارتمان ١١٧ متری خ خاقانی زیر قیمت کارشناسی ٣٦٥ میلیون ٠٩٣٨٦٠٤٥٤٥٤ ت.ت.م

۲۳ روز قبل - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

آپارتمان صفر ٣ خواب ١٢٠ متری فول ، پروانه خ نوبهار ، گلستان شرقی ٣٠٠ میلیون - ٠٩١٣١١٣٣٧٣٣

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

١٠٠ متری ، فول امکانات ٨٨ م نقد (کوی پرتو) ٣٩٤٥ ٢٢٤ ٣ ٣١٦٢ ٥٩٠ ٠٩٠١

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

٢ واحدآپارتمان مسكوني ٣٠٠ متر،با ٢ سند،مناسب مطب و آزمايشگاه(بر خ استانداري) ٠٩١٦٢٨٨٤٢٩٩ ت.ت.م

۲۴ روز قبل - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

Loading
logo-samandehi

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به موسسه رسانه برتر می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان